TH | EN

นโยบายส่วนบุคคลบทนำ

  บริษัท เยสไอจอยน์ จำกัด (ในที่นี่เรียกแทนว่า Yesijoin) ให้บริการโฆษณาคูปองส่วนลดที่คุ้มค่ากับหลากหลายสถานที่ ที่ท่านสนใจ ตัวอย่างเช่น ร้านอาหาร โรงแรม ที่พักอาศัย และ อื่นๆอีกมากมาย

นโยบายส่วนบุคคลนี้ (นโยบายส่วนบุคคล) ได้อธิบายการใช้นโยบายส่วนบุคคล และลูกค้าใหม่ที่ลงทะเบียนเข้าใช้เว็บไซค์นี้ กรุณาอ่านนโยบายส่วนบุคคลนี้โดยละเอียด และสามารถทำการทบทวนรายงานสรุปการเปลี่ยนแปลงได้อย่างอิสระ ทว่าหากมีการเปลี่ยนแปลง ทางเราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นให้ท่านทราบและการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มต้นมีผลต่อกิจกรรมและเนื้อหาข้อมูลที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต โดยไม่มีผลย้อนหลัง ดังนั้นควรตรวจดูนโยบายส่วนบุคคลนี้เป็นประจำเมื่อไรก็ตามที่แวะมาที่เว็บไซค์เพื่อให้ท่านได้เข้าใจอย่างชัดเจนถึงข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติล่าสุดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณที่มอบให้กับทางเรา หากท่านไม่เห็นด้วยในข้อปฏิบัติของเรา กรุณาอย่าลงทะเบียน หรือลงชื่อเข้าใช้บริการ ถ้ามีข้อสงสัยกรุณาติดต่อกับ Yesijoin ที่www.yesijoin.com

หมายเหตุ : นโยบายส่วนบุคคลที่กำหนดขึ้นนี้ใช้สำหรับเว็บไซค์นี้เท่านั้น หากท่านทำการเชื่อมต่อหรือลิงค์ไปยังเว็บไซด์อื่นใด กรุณาตรวจสอบนโยบายส่วนบุคคลของเว็บไซค์ที่ท่านแวะไปเยี่ยมชมเหล่านั้นด้วยการเก็บรวบรวมการใช้นโยบายส่วนบุคคล

  เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซค์ www.yesijoin.com ,เราจำเป็นจะต้องขอข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ เพศ อายุ และอื่นๆรวมทั้งอีเมลล์ ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ใช้เพื่อลงทะเบียนกับเว็บไซค์ของและเพื่อติดต่อท่านเท่านั้น นอกเสียจากว่าท่านจะอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อจุดประสงค์อื่น ตัวอย่างเช่น การเพิ่มชื่อของท่านไว้ในรายชื่อเพื่อส่งข่าวสารแจ้งโปรโมชั่นทางอีเมลล์ ทางYesijoinจะใช้ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้เพื่อทำการให้บริการกับท่านให้เป็นไปอย่างราบรื่น และสามารถบรรลุคำสั่งซื้อระหว่างท่านกับเราได้

Yesijoin จะทำการเก็บข้อมูลบางอย่างที่ไม่ใช่นโยบายส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่บ่งบอก ถึงตัวตนของท่าน อาทิเช่น ระบบปฏิบัติการที่ท่านใช้ โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ที่ใช้ และหมายเลข IP ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้จะถูกนำไปใช้วิเคราะห์เพื่อพัฒนาบริการของเราให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ซึ่งเราอาจจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตรวจเช็คปัญหาบนเซิร์ฟเวอร์ของเราและ ควบคุมระบบบนเว็บไซด์ของเราด้วยการเก็บรวบรวมการใช้ข้อมูลของผู้จำหน่าย

  เราจำเป็นจะต้องขอความร่วมมือกับผู้ขายเพื่อทำการ “เก็บรวบรวมการใช้นโยบายส่วนบุคคล” เช่น ชื่อ เพศ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ อายุ รวมทั้งอีเมลล์ นอกจากนั้นเราจำเป็นต้องขอให้คุณแจ้งประเภทธุรกิจ ชื่อบริษัทหรือชื่อเฉพาะ โลโก้ และข้อมูลอื่นๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะพิสูจน์ว่าท่านเป็นผู้จำหน่ายตามที่ท่านได้แจ้งมา และYesijoin จะนำไปใช้เพื่อติดต่อกับท่านหรือบอกข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการบริการ Yesijoin จะใช้ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้เพื่อให้การบริการกับท่านเป็นไปอย่างราบรื่น และสามารถบรรลุถึงการบริการระหว่างท่านกับเราได้การเปิดเผยนโยบายส่วนบุคคล

  Yesijoin จะไม่ทำการเปิดเผยหรือขายนโยบายส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ นอกจากนี้ Yesijoin จะไม่เปิดเผยนโยบายส่วนบุคคลของท่านให้แก่ องค์กร อื่นใด เว้นแต่

1.การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามที่กฏหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฏหมายบังคับ ตัวอย่างเช่น Yesijoin อาจได้รับการขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าฃอง Yesijoin ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล นอกจากนี้ Yesijoin อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า แก่องค์กร ผู้มีอำนาจของรัฐซึ่งกฏหมายได้ให้อำนาจไว้

2.Yesijoin อาจเปิดเผยนโยบายส่วนบุคคลเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองจากความรับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติตามหมายศาล ตามกระบวนการยุติธรรม ตามคำร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฏหมาย หรือตามความจำเป็นอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฏหมายบังคับใช้ รวมถึงเปิดเผยนโยบายส่วนบุคคลให้แก่ผู้ซื้อในเรื่องที่เกี่ยวกับยอดขาย การมอบหมายหน้าที่และการโอนถ่ายอื่นๆ ของส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของธุรกิจหรือบริษัทของเรา นอกจากนี้ Yesijoin ยังอาจจะเปิดเผยนโยบายส่วนบุคคลเพื่อเป็นการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของเรา หรือเพื่อปกป้องสิทธิทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ Yesijoin ผู้ใช้และผู้อื่น

หมายเหตุ : ในสถานการณ์ที่ได้อธิบายไว้แล้วข้างต้น นโยบายส่วนบุคคลจะถูกคุ้มครองโดยกฏหมายของไทยความปลอดภัยของข้อมูล

  ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เราทำการเก็บรักษาไว้นั้นได้มีการเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย รหัสผ่านจะเป็นนโยบายส่วนบุคคลของท่านและถือเป็นรหัสลับสำหรับ www.yesijoin .com ซึ่งรหัสผ่านนี้ จะเป็นข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสบนฐานข้อมูลของเรา และจะไม่สามารถเรียกดูได้จากบุคคลภายนอก รหัสผ่านของท่านมีไว้ใช้เพื่อเข้าสู่พื้นที่ส่วนบุคคลสำหรับสมาชิกเท่านั้น และท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของท่านได้ด้วยตัวเองตลอดเวลา ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะมีเพียงพนักงานในบริษัทของเราที่ได้รับอนุญาต ตัวแทนของเราหรือผู้รับจ้างของเรา (ซึ่งตกลงแล้วว่าจะเก็บรักษาข้อมูลเหล่านี้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ) เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี่ได้ ท่านสามารถทำการจะยกเลิกการรับอีเมลล์และจดหมายข่าวทุกฉบับจากเว็บไซค์ของเราได้ในอนาคตนโยบายที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมจดจำข้อมูล (คุกกี้)

  เพื่อให้บริการได้อย่างรวดเร็วและดียิ่งขึ้น Yesijoin จึงนำเทคโนโลยี “คุกกี้” มาใช้กับเว็บไซด์ของเรา คุกกี้ คือหน่วยพื้นฐานข้อมูล ซึ่งปกติจะถูกเก็บไว้บนฮาร์ดไดร์ฟคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน โดยช่วยให้เว็บไซด์สามารถ “ปรับเปลี่ยน” ตนเองให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคนได้โดยการจดจำข้อมูลเกี่ยวกับการมาเยี่ยมชมเว็บไซด์ของผู้ใช้เอาไว้ คุกกี้สามารถเก็บข้อมูลได้หลากหลายประเภท เช่นรหัสตัวเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) เนวิเกชั่นแนลดาต้า (Navigational Data) ข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์เวลาโอนถ่ายข้อมูล การตั้งค่าของผู้ใช้ รวมถึงที่อยู่อีเมลล์และรหัสผ่านที่จำเป็นสำหรับการเข้าสู่เว็บไซด์ ทั้งนี้หมวด “ช่วยเหลือ” ของแถบข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต เบราเซอร์จะมีข้อมูลบอกให้ท่านทราบถึงวิธีป้องกันไม่ให้เบราเซอร์ของท่านยอมรับคุกกี้ใหม่ๆ หรือวิธีการตั้งค่าให้เบราเซอร์ของท่านปฏิเสธคุกกี้ในเวลาเดียวกัน หากท่านปิดการทำงานของคุกกี้ ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าถึงการทำงานหรือส่วนที่สำคัญของเว็บไซด์ได้ ส่งผลให้ท่านใช้งานเว็บไซด์ได้อย่างจำกัด คุกกี้ที่เราใช้มีความเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานเว็บไซด์ของ Yesijoinลิงค์ไปยังเว็บไซด์อื่น

  ในกรณีที่ Yesijoin.com มีลิงก์ไปยังเว็บไซด์อื่น Yesijoin.com จะไม่รับผิดชอบต่อนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและเนื้อหาของเว็บไซด์เหล่านั้น ทั้งนี้หากท่านได้เข้าไปยังเว็บไซด์เหล่านั้น เราขอให้ท่านปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติพื้นฐานของการใช้อินเทอร์เน็ต ดังต่อไปนี้ ไม่ควรให้นโยบายส่วนบุคคลของท่านแก่เว็บไซด์ที่ไม่มีการเขียนนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและนโยบายการป้องกันข้อมูลของท่านข้อตกลงของท่าน

  เมื่อท่านตัดสินใจที่จะเข้าใช้หรือสมัครเป็นสมาชิกกับ www.yesijoin.com ท่านอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเราอย่างไรก็ตามทางเราสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวได้ ทั้งนี้เมื่อมีการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวจะมีการแจ้งบนเว็บไซค์เพื่อให้ท่านทราบ ซึ่งหากท่านไม่ตกลงกับนโยบายที่ได้ทำการแก้ไขใหม่ ท่านสามารถออกจากระบบหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกกับเราได้ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับข้อความ ความเป็นส่วนตัว

  หากคุณมีข้อสงสัย คำถาม ข้อข้องใจ หรือความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับนโยบาย ความเป็นส่วนตัวของเรา คุณสามารถติดต่อเราได้