TH | EN
ทำงานอย่างไร
ถามกันบ่อย
ติดต่อเรา
ผู้ประกอบการ

รายงาน Voucher ของ Yesijoin

ระบบหลังบ้่านกับข้อมูลที่ผู้ประกอบการอยากรู้


1.เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้


2.เข้าสู่บัญชีของฉัน --> รายงาน Voucher จะพบรายงานต่างๆ ของคูปอง/Voucher ร้านค้าของคุณ


3.คุณสามารถกดตัวเลขในช่องแรกเพื่อเข้าไปสู่โฆษณาร้านค้าของคุณได้


4.ในช่องหัวข้อ Voucher เมื่องคลิ๊กที่รายละเอียด จะขึ้น Pop-up Page ที่แสดงรายละเอียดต่างๆ ดังรูป


5.จำนวน Voucher ที่ใช้แล้ว จะปรากฏเฉพาะคูปองที่เราทำการตรวจคูปองแล้วเท่านั้น โดยจะขึ้น Pop-up Page ที่แสดงเบอร์คูปองนั้นๆ ดังรูป