TH | EN

เงื่อนไขการใช้


  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ บริษัท เยสไอจอยน์ จำกัด (ในข้อตกลงนี้เรียกว่า “Yesijoin”) ในฐานะที่เป็นเจ้าของดูแลและจัดการเว็บไซต์ www.yesijoin.com (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า”เว็บไซต์”) “Yesijoin” ได้ให้บริการภายใต้เงื่อนไขการใช้ด้านล่าง เราขอความกรุณาให้ท่านได้อ่านเงื่อนไขการใช้ดังต่อไปนี้อย่างละเอียด หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว กรุณาหลีกเลี่ยงหรืออย่าเข้าใช้งานที่เว็บไซต์นี้ การที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆของเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ โดยรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ Yesijoin กำหนดขึ้นด้วย  ข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับคูปอง/เว้าเชอร์


  ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้คูปอง/เว้าเชอร์


  • ผู้ประกอบการเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขการใช้คูปอง/เว้าเชอร์ เงื่อนไขคูปอง/เว้าเชอร์ ได้แสดงไว้อย่างครบถ้วนในรายละเอียดของข้อเสนอคูปอง
  • คูปอง/เว้าเชอร์ ไม่สามารถใช้แลกเป็นเงินสดได้ ยกเว้นแต่ว่า ผู้ประกอบการได้เสนอไว้เป็นกรณีพิเศษเป็นลายลักษณ์อักษร
  • คูปอง/เว้าเชอร์ แต่ละใบมีหมายเลขระบุเฉพาะเอาไว้ และใช้รับสิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียวต่อคูปอง/เว้าเชอร์ เท่านั้น
  • วันหมดอายุของคูปอง/เว้าเชอร์ คือวันสุดท้ายที่ท่านยังสามารถใช้คูปอง/เว้าเชอร์ ที่ได้จาก Yesijoin เพื่อซื้อสินค้าหรือบริการตามโปรโมชั่นจากผู้ประกอบการได้
  • ความพยายามใดๆ ก็ตาม ที่ไม่สอดคล้องกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เหล่านี้ จะทำให้ท่านเสียสิทธิ์ในการใช้คูปอง/เว้าเชอร์ นั้น
  • การใช้คูปอง/เว้าเชอร์ จะต้องเป็นไปตาม ข้อตกลงและเงื่อนไฃการใช้ของ Yesijoin ที่ระบุไว้นี้ และเงื่อนไขการใช้คูปอง/เว้าเชอร์ ที่กำหนดโดยผู้ประกอบการ
  • ในกรณีที่ผู้ใช้ทำคูปอง/เว้าเชอร์สูญหายหรือถูกขโมย Yesijoinและผู้ประกอบการจะไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อคูปองของท่าน
  • ผู้ประกอบการคือผู้ที่ให้คูปองส่วนลด/ขายเว้าเชอร์ ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในกรณีที่พบว่าผู้ใช้คูปอง/เว้าเชอร์ ได้รับบาดเจ็บ ไม่สบาย เกิดความเสียหาย มีการฟ้องร้อง ซึ่งสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้ได้นำคูปอง/เว้าเชอร์ ไปใช้บริการหรือซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการ ท่านไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ จาก Yesijoin ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน กรรมการ หรือตัวแทนต่างๆ ก็ตาม ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุใดๆ ที่เกิดจากการใช้คูปอง /เว้าเชอร์ ในการซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการ

  ผู้ใช้จะต้องทำการลงทะเบียนหรือสมัครใช้บริการ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการรับสิทธิ์ต่างๆ จาก Yesijoin ไม่ว่าจะเป็น การพิมพ์คูปอง ซื้อเว้าเชอร์ การเก็บดูข้อมูลคูปอง/เว้าเชอร์ที่ท่านได้พิมพ์หรือสั่งซื้อ การบันทึกความต้องการในการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคูปอง/เว้าเชอร์ที่ท่านสนใจ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาเข้าไปดูที่นโยบายความเป็นส่วนตัว

  คูปองฟรี


  คูปองฟรีที่พิมพ์จากเว็บไซต์เรา (ในที่นี้จะเรียกว่า “คูปอง”) เป็นคูปองฟรีที่ออกโดยผู้ประกอบการต่างๆผ่านเว็บไซต์Yesijoin ท่านสามารถนำคูปองฟรีเหล่านี้ไปใช้เป็นส่วนลดหรือรับโปรโมชั่นพิเศษในการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ในช่วงวันและเวลาที่ระบุไว้ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้คูปองด้วย ทั้งนี้ท่านจะต้องชำระค่าสินค้าหรือบริการในราคาพิเศษแก่ผู้ประกอบการโดยตรงตามที่ระบุ Yesijoin ไม่รับผิดต่อความเสี่ยงใดๆ หรือความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการชำระเงิน หรือรับบริการ สินค้าหรือความเสียหายใดๆ ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ออกคูปองจะต้องรับผิดชอบต่อการให้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นต่างๆตามที่ได้ระบุไว้แต่เพียงผู้เดียว Yesijoinจะไม่รับผิดชอบต่อส่วนลดหรือโปรโมชั่นพิเศษใดๆทั้งสิ้น


  Yesijoin ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆจากการที่ท่านรับคูปองจากเว็บไซต์ ท่านไม่ต้องทำการจ่ายใดๆบนเว็บไซต์เพื่อรับคูปอง และผู้ใช้มีสิทธิเต็มที่ ในการที่จะใช้หรือไม่ใช้คูปองในการรับส่วนลดหรือโปรโมชั่นพิเศษจากผู้ประกอบการ แต่อย่างไรก็ตามคูปองที่ได้นั้นจะต้องใช้ภายใต้เงื่อนไขการใช้

  เว้าเชอร์


  เว้าเชอร์ที่ทำการซื้อจากเว็บไซต์ (ในที่นี้จะเรียกว่า “เว้าเชอร์”) เป็นเว้าเชอร์ที่ขายโดยผู้ประกอบการต่างๆผ่านเว็บไซต์Yesijoin ท่านสามารถชำระเงินกับ Yesijoin แล้วนำเว้าเชอร์เหล่านี้ไปใช้รับบริการหรือซื้อสินค้า ในช่วงวันและเวลาที่ระบุไว้ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้คูปอง/เว้าเชอร์ด้วย ท่านจะต้องอ่านเงื่อนไขการใช้อย่างละเอียดก่อนทำการ


  เว้าเชอร์ที่ทำการซื้อจากเว็บไซต์ (ในที่นี้จะเรียกว่า “เว้าเชอร์”) เป็นเว้าเชอร์ที่ขายโดยผู้ประกอบการต่างๆผ่านเว็บไซต์Yesijoin ท่านสามารถชำระเงินกับ Yesijoin แล้วนำเว้าเชอร์เหล่านี้ไปใช้รับบริการหรือซื้อสินค้า ในช่วงวันและเวลาที่ระบุไว้ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้คูปอง/เว้าเชอร์ด้วย ท่านจะต้องอ่านเงื่อนไขการใช้อย่างละเอียดก่อนทำการซื้อเว้าเชอร์ ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ขายเว้าเชอร์จะต้องรับผิดชอบต่อการให้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นต่างๆตามที่ได้ระบุไว้แต่เพียงผู้เดียว
  ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์  มิใช่เพียง Yesijoin ที่สามารถให้ข้อมูลต่างๆบนเว็บไซต์ ผู้ใช้หรือผู้ประกอบการสามารถให้ข้อมูลต่างๆบนเว็บไซต์ด้วยเช่นกัน Yesijoin พยายามที่จะให้ข้อมูลต่างๆบนเว็บไซต์ที่มีความถูกต้องมากที่สุด อย่างไรก็ตามYesijoin ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ดำเนินการ ลบข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์ หรือยุติการให้บริการเป็นการถาวรหรือชั่วคราว โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูลและองค์ประกอบทุกๆส่วนในเว็บไซต์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้ทั่วไปเท่านั้น ท่านต้องรับผิดชอบต่อผลจากการใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ด้วยตัวท่านเอง หากท่านพบข้อผิดพลาดหรือการละเลยในส่วนใดของเว็บไซต์ กรุณาแจ้งให้เราทราบ  ข้อจำกัดความรับผิดรวมถึงกฏ กติกา มารยาทในการใช้งานของผู้ใช้งานเว็บไซต์  Yesijoin ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อโพสต์ข้อความ ข้อมูลต่างๆ หรือเนื้อหาใดๆที่ผิดกฏหมาย หยาบคาย หมิ่นประมาท มุ่งร้าย ล่วงละเมิดทางเพศ เหยียดสีผิว แบ่งเชื้อชาติ ภาพลามก อนาจาร หรือฝ่าฝืนกฏหมาย และไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ โพสต์ข้อความหรือใช้เว็บไซต์นี้เพื่อโฆษณาสินค้าหรือบริการที่ผิดกฏหมาย ตลอดทั้งการกล่าวอ้างหรือวิจารณ์คุณภาพของสินค้าหรือบริการเกินจริง การเสนอเงินกู้ การลงประกาศรับสมัครงาน หรือ การเสนองานแก่ผู้ใช้งานของเว็บไซต์นี้


  Yesijoin ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า ที่เป็นการผิดกฏหมายของประเทศไทย หรือนานาประเทศ รวมถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของ Yesijoin หรือบุคคลที่สาม การละเมิดสิทธิผู้ใช้อื่นๆหรือบุคคลที่สาม การเผยแพร่หรืออัพโหลดไฟล์ที่มีไวรัส ไฟล์ใดๆก็ตามที่ส่งผลให้เกิดการทำงานที่ไม่ปกติ รวมไปถึงการลงข้อมูลหรืออัพโหลดซอฟท์แวร์ หรือโปรแกรมใดๆก็ตาม ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานของเว็บไซต์ Yesijoin และ/หรือระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบเครือข่ายของบุคคลที่สาม


  Yesijoin ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้โพสต์ข้อความหรือโฆษณาที่ไม่เกี่ยวข้อง โพสต์ผิดประเภทสินค้า ลงข้อความซ้ำๆ หรือลงข้อความโฆษณาทางธุรกิจที่ผิดวัตถุประสงค์
Yesijoin ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่ท่านได้ทำการนำเสนอในเว็บไซต์ รวมถึงความเสียหาย หรือการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะด้วยทางตรง หรือทางอ้อม โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ Yesijoin ไม่ได้ตรวจสอบเนื้อหาใดๆ Yesijoin มีสิทธิ์ที่จะลบเนื้อหาหรือความคิดเห็นของท่านในเว็บไซต์นี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถ้าหากเนื้อหาหรือความคิดเห็นนั้นๆมีเจตนาหรือสงสัยว่าท่านอาจจะละเมิดข้อตกลงเงื่อนไขการใช้ของ Yesijoin


  Yesijoin จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย เสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดจากการที่ท่านหรือบุคคลที่สามใช้งานบนเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆก็ตาม ผู้ใช้ไม่สามารถอ้างสิทธิหรือเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้อง รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นจาก Yesijoin ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ผู้อำนวยการ กรรมการบริษัท หุ้นส่วนทางกฏหมาย ผู้ประกอบการ  ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า  ข้อมูลและรูปภาพทุกอย่างที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สินของ Yesijoin ยกเว้นตราสัญลักษณ์ หรือ เว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้า เว็บไซต์นี้ได้รับความคุ้มครองว่าด้วยเรื่องลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า ภายใต้กฎหมายไทย ที่ห้ามไม่ให้ผู้ใด หรือบริษัทใดทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้น เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Yesijoin  การลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น  เว็บไซต์ของYesijoinอาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลต่างๆ Yesijoin มิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้นและมิได้สื่อโดยนัยว่าYesijoinให้การรับรองหรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น รวมถึงลิ้งค์ต่างๆที่อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ การใช้ลิ้งค์อันใดก็ตามที่เชื่อมโยงกับ Yesijoinถือเป็นหน้าที่ของท่านในการพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้นด้วยตนเอง Yesijoin จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ สำหรับความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดจากการเชื่อมโยงลิ้งค์ภายนอก หรือลิ้งค์สำหรับดาวน์โหลดต่างๆ Yesijoin ไม่อนุญาตให้ท่านทำลิ้งค์ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ที่ผิดกฏหมาย หรือเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้ Yesijoin มีสิทธิ์ที่จะลบลิ้งค์ใดๆ หากพบว่าไม่เหมาะสม  ไม่มีการรับประกัน  Yesijoin มีความตั้งใจที่จะเป็นตัวกลางในกาารนำเสนอสิทธิประโยชน์ส่วนลดของสินค้าและบริการเพื่อผู้ใช้บริการเท่านั้น Yesijoin ไม่สามารถที่จะรับประกันความน่าเชื่อถือของข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ไม่ว่าในแง่มุมใดๆ Yesijoin หรือผู้โพสต์ข้อมูลบนเว็บไซต์ก็ไม่สามารถที่จะรับประกันทางกฏหมายได้ว่าข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ มีความถูกต้อง สมบูรณ์ น่าเชื่อถือ ทันกาลทันเวลาหรือจัดเรียงอย่างเหมาะสม Yesijoin จะไม่รับประกันความน่าเชื่อถือของข้อมูล ความคิดเห็น ข้อมูลด้านราคา เงื่อนไข ผลอ้างเกี่ยวกับการวิจัย หรือสถิติ หรือเนื้อหาใดๆในเว็บไซต์ และ Yesijoin จะไม่รับผิดชอบสำหรับความผิดพลาด หรือความไม่ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นไม่ว่ากรณีใดๆ  การใช้งานเว็บไซต์  Yesijoin มิได้รับรอง รับประกันข้อมูล หรือเนื้อหาใดๆ ที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ ซึ่งท่านไม่สามารถนำไปกล่าวอ้างทางกฎหมายได้ เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ Yesijoin หมายถึงว่าท่านได้รับรองต่อYesijoin ว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิถูกต้องตามกฏหมายที่จะใช้เว็บไซต์และทำรายการบนเว็บไซต์ภายใต้ชื่อที่ท่านระบุ นอกจากนี้การใช้เว็บไซต์หมายถึงว่าท่านได้ยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง หากทาง Yesijoin ตรวจพบว่าท่านได้ให้หรืออาจให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ Yesijoin มีสิทธิ์ที่จะระงับสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกชั่วคราว ตลอดจนยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่าน หรือปฏิเสธการสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานของท่านอีกในอนาคต ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวในการเก็บรักษาชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่านเองให้เป็นความลับ ท่านตกลงยินยอมที่จะรับผิดชอบต่อกิจกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีผู้ใช้งานของท่านเอง
  การยกเลิก  ผู้ประกอบการเป็นผู้ที่เสนอโปรโมชั่นรวมถึงคูปองส่วนลด/เว้าเชอร์ อย่างไรก็ตาม Yesijoin ขอสงวนสิทธิ์ในนามของผู้ประกอบการที่จะยกเลิกคูปอง หรือยกเลิกคำสั่งพิมพ์คูปองเมื่อไรก็ได้ หากได้เล็งเห็นว่าอาจมีความผิดพลาดจากการพิมพ์ หรือความผิดพลาดใดๆที่อาจเกิดขึ้นซึ่งทำให้ข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง เช่น ผู้ประกอบการให้รายละเอียดเกี่ยวกับราคาสินค้าหรือรายละเอียดอื่นๆที่ผิดหรือไม่เพียงพอ โดยYesijoin ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะยกเลิกคูปองที่ให้ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือคูปองที่เสนอโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับอนุญาตจากYesijoin กรณีที่ Yesijoin ไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ผ่านเว็บไซต์ (คูปองฟรี) จะไม่มีการคืนเงิน หรือค่าชดเชยใดๆ ยกเว้นแต่ว่าผู้ประกอบการได้เสนอที่จะชดเชยให้กับผู้ใช้เอง
กรณีที่มีการชำระเงอน แล้วร้านค้าปิดตัวลงก่อนหมดระยะเวลาใช้คูปอง ลูกค้าที่ยังไม่ได้ใช้เว้าเชอร์สามารถเรียกเงินคืนหรือเรียกเป็นเครดิตคืนได้
  กฏหมายที่บังคับใช้  การใช้ และการตีความเงื่อนไขการใช้บริการบนเว็บไซต์นี้ จะเป็นไปตามกฏหมายไทยที่มีผลบังคับใช้ โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งกับหลักกฏหมายอื่น ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งในการใช้เว็ปไซต์หรือตีความใดๆที่เกี่ยวเนื่องมาจากการใช้เว็ปไซต์นี้ ท่านต้องยอมรับในการตัดสินใดๆจากศาลในประเทศไทยเท่านั้น และคำพิพากษาของศาลฏีกาถือเป็นคำพิพากษาสูงสุด
  การปรับปรุงแก้ไขเงื่อนไขการใช้  เงื่อนไขการใช้บริการของ Yesijoin นี้มีผลตลอดเวลาที่ท่านได้เข้าใช้เว็บไซต์ไม่ว่าเวลาใดๆ เงื่อนไขการใช้ที่ระบุนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา การเข้าชมเว็บไซต์ของท่านในแต่ละครั้งถือว่าท่านตกลงยินยอมต่อเงื่อนไขการใช้ที่ได้รับการแก้ไขล่าสุดแล้ว ยกเว้นแต่เงื่อนไขการใช้ฉบับล่าสุดได้ระบุเป็นอย่างอื่น Yesijoin ขอแนะนำให้ท่านเยี่ยมชมเงื่อนไขการใช้ของเว็บไซต์เป็นระยะๆ เพื่อให้ทราบถึงเนื้อหาล่าสุดของข้อบังคับและเงื่อนไขในการใช้บริการ